Duurzaam parkconcept

Evolis is een voorbeeld van kwaliteit en duurzaamheid, zowel op het vlak van ontwerp, uitgifte als beheer. Evolis heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit en wordt nauwkeurig geïntegreerd in het stedelijke weefsel. Het is een bedrijventerrein waar ecologie en economie samengaan.

Beeldkwaliteit

Op Evolis gaat veel aandacht naar de beeldkwaliteit. Het beeldkwaliteitsplan gaat onder meer over:

  • de integratie van Evolis in de omgeving
  • de beeldkwaliteit van de openbare ruimtes
  • de aanwezigheid van zichtassen
  • de architecturale kwaliteit van de gebouwen

Ecologie

Ecologie en duurzaamheid zijn hot topics. Evolis laat dan ook zien hoe ecologie en economie hand in hand kunnen gaan.

Sinds 2009 produceren de vier windturbines van Electrawinds er volop groene energie.

Het ecologisch circuit op Evolis integreert en versterkt waardevolle en landschappelijke elementen.

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste ecologische_kenmerken.

Economie

Evolis is in de eerste plaats een bedrijventerrein, bedoeld om ruimte te bieden aan (industriële) bedrijven. Evolis focust op een aantal speerpuntsectoren. Maar ook bedrijven die niet tot die sectoren behoren, kunnen op Evolis terecht.

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste economische kenmerken.

Sociale aspecten

Bijzondere aandacht gaat onder meer uit naar verkeersveiligheid, goede fietsverbindingen, gemeenschappelijk gebruik van de infrastructuur, open en heldere communicatie naar de bedrijven en buurtbewoners toe en een vlotte mobiliteit.

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste sociale kenmerken.