Parkmanagement

Doorgedreven parkmanagement bevordert en bewaakt de duurzaamheid en kwaliteit van Evolis en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bedrijven en het bedrijventerrein.

Parkmanager

De parkmanager is het aanspreekpunt en de facilitator in opdracht van de vzw Evolis. De parkmanager zorgt ervoor dat de bedrijven gestructureerd met mekaar kunnen overleggen over thema's en opportuniteiten die henzelf en/of het hele bedrijventerrein aangaan.

De parkmanager werkt ook in opdracht van de bedrijven aan de verdere verduurzaming van het terrein en verleent op vraag van de bedrijven aanvullende diensten.

vzw Evolis

Ondanks een beduidend positief totaaleffect stranden initiatieven tot samenwerking op bedrijventerreinen in de praktijk vaak door een gebrek aan juridische draagkracht die de bedrijven zekerheid en duidelijkheid geeft.

Daarom reikt Intercommunale Leiedal de bedrijven een instrument aan om overleg te plegen, samen te werken en gezamenlijk initiatieven te nemen: vzw Evolis. Elke onderneming op Evolis is lid. Vanaf zes bedrijven wordt de vzw opgestart.

Diensten

Een basispakket van diensten voorziet standaard in het gemeenschappelijke beheer en onderhoud van het groen op het openbaar domein, de parkings, het fietspendelsysteem en de bewegwijzering. Een facultatief pakket van diensten kan worden opgebouwd als de meerderheid van de bedrijven dat wenst.

Faciliteiten

Evolis biedt verschillende interessante faciliteiten die het duurzame karakter van het bedrijventerrein versterken:

Het doorgedreven parkmanagement van Evolis wil de duurzaamheid en kwaliteit van het bedrijventerrein bevorderen. Daarom werd een parkmanager aangesteld en bestaan er dienstenpakketten zoals voor het onderhoud van het openbaar groen en de parkeerzones.

Verschillende breedbandcarriers hebben geïnvesteerd in een glasvezelnetwerk op Evolis. Evolis is dus ook virtueel uitstekend bereikbaar.

Dankzij het fietspendelsysteem kunnen de werknemers het park op een vlotte en duurzame manier bereiken.

Op Evolis wordt ook ruimte gereserveerd voor comfortdiensten zoals een crèche, supermarkt, strijkdienst, etc.