Verkoopsvoorwaarden

Om de kwaliteit, hoogwaardigheid en duurzaamheid van Evolis op lange termijn te kunnen garanderen werd een set van voorwaarden ontwikkeld. Een aantal daarvan zijn wettelijke bepalingen. Andere werden dan weer door Intercommunale Leiedal opgesteld, op basis van haar jarenlange ervaring in de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

De belangrijkste verkoopsvoorwaarden houden verband met:

  • de bestemming en economische activiteit
  • de bouw- en ingebruiknameverplichting
  • rechten van voor- en wederinkoop
  • terreinbeheer
  • gevestigde erfdienstbaarheden
  • beeldkwaliteit van de gebouwen
  • beeldkwaliteit van de omgeving

Raadpleeg hier de samenvatting van de verkoopsvoorwaarden en stedenbouwkundige voorschriften.

Voor de volledige set van voorwaarden kunt u best contact met ons opnemen.